Lašská 6, Havířov-Město, 736 01, tel.: 602 713 496, e-mail: jezdime@assarka.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY "B"

Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.

Podmínky pro přijetí do výcviku:

 1. možnost nástupu již v 16,5 letech
 2. min. 18 let v den závěrečných zkoušek autoškoly
 3. zdravotní způsobilost (posudek o zdravotní způsobilosti)
 4. platná žádost o řidičské oprávnění (přihláška do autoškoly)

Průběh výcviku:
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (nejběžněji měsíc až dva. Nejkratší doba 2 týdny).  Vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností a může absolvovat maximálně dvě praktické hodiny denně.

Teorie

 1. 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 2. 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 3. 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 4. 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 5. 1 hodina: opakování a přezkoušení

 
Praxe

 1. 28 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy) včetně nácviku kritických situací
 2. 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 3. 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška:
Závěrečné zkoušky se skládají obvykle v ranních hodinách na magistrátu města Havířov. V den zkoušek musí absolvent dovršit věku 18 let (nastoupit do autoškoly mohl již v 16,5 letech). Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní.

Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (2 otázky)